Какво е линк билдинг?

SEO стратегия

Линк билдинг е част от стратегията за SEO оптимизация на сайта. Целта е изграждане на мрежа от качествени линкове. Наличието им е доказателство, че информацията, публикувана на сайта е ценна и си заслужава да бъде споделена. Това се отчита от търсещите машини и се отразява положително на вашия рейтинг. Колкото повече входящи линкове, толкова по-добре се котира сайта от гледна точка на SEO.

Важно условие обаче е да бъде изграден положителе линкбилдинг профил, което не е лесна задача. Това е целенасочена дейност, подчинена на определена тактика и стратегия. Придобиването на качествени линкове е непрекъснат процес, изискващ постоянство, последователност, време и усилия.

Получаване на качествени линкове

Изграждането на линк билдинг крие и своите рискове, тъй като някои препратки не само, че няма да повишат рейтинга на сайта ви, но може да имат точно обратния ефект. Така например, връзки от сайтове с нисък Page Rate или от “unfollow” ще имат негативно въздействие върху репутацията. Препоръчително е получените линкове да са от различни домейни. 

Наличието на много връзки от един и същи сайт е рисковано, защото може да се отчете от търсачките като опит за манипулация на алгоритъма и съответно да последват санкции. Важно за положителния линк билдинг имидж е и съдържанието на сайтовете, от които ще получавате препратки. Най-добре е да са смислово идентични или близки по съдържание с вашия.

Ползи от линг билдинг

Както стана ясно, ползите от линкбилдинга за рейтинга на сайта са безспорни.

Освен, че допринасят за по-добрата репутация на сайта, повечето връзки дават по-голям авторитета на домейна. Всичко това води до увеличаване трафика, което е от значение както за SEO оптимизация, така и за развитие на бизнеса. Причината е, че трафикът получен от сайтове с релевантно съдържание е таргетиран, което предполага и повече потенциални клиенти.

Сред ползите от линк билдинга са и тези за марката като цяло. Повечето линкове към сайта са полезни за рекламата на продуктите или услугите ви, те помагат за нарастване на познаваемостта на бранда и доверието към него.  

Какво е линк билдинг?
push-to-call