Ползите от онлайн рекламата

Ползите от онлайн рекламата са многоаспектни, защото тя е:

Ефективен канал, генериращ трафик към сайта

Онлайн рекламата, независимо дали е дисплейна или по ключова дума, е един от каналите, които могат да доведат посетители до вашия сайт и съответно да генерират по-голям трафик.  Това  влияе положително върху рейтинга на сайта ви, което пък от своя страна го изтласква на по-предни позиции на страницата с резултатите от търсенето, и съответно се увеличава възможността да бъде видян от посетителите.

Алгоритъмът на Гугъл отчита нарасналия интерес към сайта и това дава положителни резултати по отношение на SEO оптимизацията.

Отличен маркетингов инструмент

От друга страна, онлайн рекламата е много ефективен маркетингов инструмент. Чрез нея може да достигнете до милиони потребители и да ги превърнете в клиенти, което е изключителна възможност за разрастване на вашия бизнес. За успеха на онлайн рекламата ключовата дума е таргетирана аудитория, защото е много важно да представите продуктите или услугите си на правилните хора, тези които са готови да платят за тях, защото имат нужда от решенията, които предлагате.

Затова е от изключително значение да знаете кои са вашите клиенти и къде да ги намерите. Ако изпълните тези условия, може да увеличите продажбите си многократно. Така ще си осигурите стабилни приходи от онлайн реклама.

Онлайн рекламата е с нисък бюджет и голяма възвръщаемост на инвестициите

Ниски разходи, носещи голяма полза и повече печалби. Какво по-хубаво от това за бизнеса?! Бюджетите за онлайн реклама са в пъти по-ниски, отколкото средствата, които се изразходват за рекламирането в традиционните медии и канали. Освен това, при тях ефективността е под въпрос. Причината е, че няма как да се измерят ползите от една рекламна кампания в т.нар. „стари“ медии.

От своя страна, резултатите от онлайн рекламата са точно измерими, има възможност и за тестване. Това позволява адекватна и бърза реакция от страна на собствениците на бизнеси, което води до спестяване на време и средства. Така шансовете за реализиране на повече продажби се увеличават, инвестициите се изплащат бързо и печалбите нарастват.

Ползите от онлайн рекламата
push-to-call